Đêm công tác cùng chị sếp vú bự được chị mút cặc phê pha cả đêm, cho anh, anh tránh dùng chữ vú và lồn, xnxx song chị sếp vú to biết mười mươi anh khen vẻ đẹp của chị sếp vú to là dựa vào hai chỗ này, chị sếp vú to thở dài não lòng, dù gì thì sự đã dĩ lỡ rồi, có ngăn thì chị sếp vú to cũng đã bị thằng nhóc sờ mó, chị sếp vú to ở trong tình trạng khó xử, im thì e nhỏ ta được trớn sẽ tấn công xa hơn mà mắng thì có phải đương nhiên mà anh vớ được người chị sếp vú to để mà mò bóp đâu, chung qui cũng tại chị sếp vú to hết, nếu chị sếp vú to chính đính, nhất thiết không để lõa lồ thì bố anh cũng chẳng dám bén mảng gạ gẫm, đằng này vì chị sếp vú to…